آبنما سازه ای است که در فضای درونی یا بیرونی ساختمان اجرا می شود و در آن برای آب نوعی حرکت پیش بینی می شود تا صدایی ناشی از آب و حرکت زیبای آن به فضا  و محیط حال و هوایی متفاوت بخشیده و فضایی آرام بخش و طبیعی ایجاد نماید. آبنما ها معمولا دارای سیکل بسته آب هستند و مصرف آب در آنها فقط در حد تبخیر است. آبنما ها نسبت به ابعاد محیط و سلیقه افراد با اشکال و مواد مختلف ساخته و نصب می گردند

در زیر می توانید تصاویر برخی از آبنماهایی که توسط ما ساخته شده اند و تصاویری از مراحل ساخت آن ها را مشاهده فرمایید. جهت سفارش آبنما، روی بخش تماس با ما کلیک نمایید

Site Map Design By Honar negar - 2010